niềng răng hô

Răng vẩu có di truyền không?

Hỏi: “Răng vẩu có di truyền không thưa bác sĩ? Nhà chồng cháu có mấy người bị vẩu, ngay cả chồng cháu cũng bị răng hơi hô nên cháu rất sợ con mình sinh ra sau này cũng bị.  Cháu khá lo …